Οι απόφοιτοι για το Μεταπτυχιακό...


Ως σημαντικότερο πλεονέκτημα του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές, θεωρώ το γεγονός ότι με εξόπλισε με τις απαραίτητες αναλυτικές δεξιότητες για την κατανόηση και τη μελέτη των διαδικασιών και των παραγόντων που επιδρούν και διαμορφώνουν τη διεθνή πολιτική, όσο και με μία νέου επιπέδου οπτική θεώρησης των πραγμάτων, πέραν του τακτικού και επιχειρησιακού πεδίου, με τα οποία έχω ασχοληθεί επαγγελματικά.

Κορώνης Αθανάσιος, ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Αιτήσεις

Κάντε αίτηση για το ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ