Οι απόφοιτοι για το Μεταπτυχιακό...


Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει σπουδές στις διεθνείς σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε προπτυχιακό επίπεδο, το μεταπτυχιακό μου επιτρέπει να εμβαθύνω στα θέματα που με απασχολούν, να συνεργαστώ με ανθρώπους με πολύ διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο και να γνωρίσω νέους τρόπους σκέψης, να διευρύνω τους ορίζοντες μου, συνεχίζοντας να συμμετέχω στις ενδιαφέρουσες δραστηριότητες του Τμήματος: συνέδρια, ημερίδες, workshops κλπ.

Παπανικολάου Μαρία, ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Αιτήσεις

Κάντε αίτηση για το ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ