Οι απόφοιτοι για το Μεταπτυχιακό...


Ένα σημαντικό εφόδιο που πήρα και με βοήθησε επαγγελματικά προκύπτει από το μάθημα των διαπραγματεύσεων και της διαχείρισης κρίσεων το οποίο εκφεύγει από τα τετριμμένα των διαφόρων σεμιναρίων, που ως επί το πλείστον διδάσκουν τακτικισμούς χωρίς να μπαίνουν στην ουσία του εκάστοτε debate. Στο συγκεκριμένο μάθημα διδαχθήκαμε να εμβαθύνουμε στο γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα και ξεκινώντας από την αιτία, να βρίσκουμε την επίλυση, λαμβάνοντας ορθολογικές αποφάσεις. Παράλληλα μάθαμε να βλέπουμε σφαιρικά όλα τα πράγματα, από έναν πόλεμο σε κάποιο μέρος της γης μέχρι τη διαχείρηση μιας άσχημης κατάστασης στο γραφείο και να προωθούμε τις βέλτιστες λύσεις. Η αξιοποίηση των εφοδιών αυτών γίνεται από επίπεδο micro-management (σε επίπεδο εργασιακού χώρου, όντας προϊστάμενος σε μια υπηρεσία) μέχρι το επίπεδο του να παρέχω στον υψηλά ιστάμενό μου εισηγήσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς μου βλέποντας τη “μεγάλη εικόνα”, αντιλαμβανόμενος ένα ζήτημα σφαιρικά, έξω από τα στενά όρια των αρμοδιοτήτων μου.

Στρατίκης Νικόλαος, ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Αιτήσεις

Κάντε αίτηση για το ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ