Οι απόφοιτοι για το Μεταπτυχιακό...


Το πρόγραμμα σπουδών είναι πλεονέκτημα,καθώς συνδυάζει διαφορετικά ερευνητικά πεδία. Επιλέγοντας το ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνώριζα ότι το επίπεδο σπουδών θα ήταν υψηλό απαιτώντας θέληση, αφοσίωση και οργάνωση.  Σήμερα, έχοντας λάβει το πτυχίο είμαι ευτυχής που επέλεξα να επενδύσω σε αυτό.

Τελλίδου Αναστασία, ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Αιτήσεις

Κάντε αίτηση για το ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ