Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές

Ανακοινώσεις | 09/09/2016 |


H προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το νέο κύκλο σπουδών του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή, 16-09-2016.