ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώσεις, Νέα | 09/10/2018 |


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το νέο κύκλο σπουδών παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα, 15-10-2018.