Περί Παραδρομής Πολέμου: η πρώτη έκδοση της Έδρας Θουκυδίδης

Ανακοινώσεις | 23/09/2016 |


Κυκλοφόρησε απο τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η πρώτη έκδοση της έδρας. Πρόκειται για το έργο τού αυτοκράτορα και στρατηγού Νικηφόρου Β΄ Φωκά, Περί Παραδρομής Πολέμου. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το σημείωμα του επιμελητή της έκδοσης,  Ηλία Κουσκουβέλη, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων.

Η διερεύνηση τής πλούσιας αρχαιοελληνικής, ελληνιστικής και βυζαντινής βιβλιογραφίας, τής αναφερόμενης στα «τακτικά» ή «στρατηγικά» ζητήματα, δηλαδή στους ποικίλους τομείς τής προετοιμασίας και διεξαγωγής ενός πολέμου, οδήγησε στον εντοπισμό και την μελέτη τού Περί Παραδρομής Πολέμου κειμένου τού αυτοκράτορα και στρατηγού Νικηφόρου Β΄ Φωκά (912-963 μ. Χ.).

Η «πολεμική παραδρομή» αφορά ένα συγκεκριμένο είδος πολέμου, το οποίο άλλοτε ονομάζεται «ανταρτοπόλεμος», άλλοτε «κλεφτοπόλεμος», άλλοτε «ανορθόδοξος πόλεμος» και άλλοτε «καταδρομική επιχείρηση», αν και κανένας από αυτούς τους όρους δεν ανταποκρίνεται επακριβώς στον όρο «παραδρομή» ούτε στο περιεχόμενο τού παρόντος έργου. Το κείμενο αναφέρεται σε πόλεμο τακτικού στρατού εναντίον αλλοεθνών εισβολέων που επιτίθενται διεξάγοντας μη συμβατικό πόλεμο, ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για τρόπους και επιχειρήσεις αντιμετώπισης αυτού που σήμερα ονομάζεται «ασύμμετρη απειλή». Για τον λόγο αυτόν κυρίως, στο παρόν κείμενο προτιμήθηκε ο όρος «παράπλευρες πολεμικές επιχειρήσεις», επειδή η πολεμική μέθοδος, που αναπτύσσεται εδώ, εμπεριέχει τεχνάσματα, ελιγμούς και σχεδιασμούς ενός τακτικού στρατού κατά τις επιχειρήσεις που προηγούνται ή έπονται τής κεντρικής αναμέτρησής του με τον αντίπαλο στρατό.

Η παρούσα, χρονικά πρώτη, μετάφραση τού Περί Παραδρομής Πολέμου στην κοινή νεοελληνική και η συνακόλουθη έκδοσή του φιλοδοξούν να συμπληρώσουν τον εκτενή και ενδιαφέροντα κατάλογο των ήδη δημοσιευμένων – χάρη στην φροντίδα διαφόρων εκδοτών – βιβλίων αναλόγου περιεχομένου, καθώς και να παραδώσουν στους εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και σε κάθε φιλομαθή αναγνώστη, ένα πολύτιμο κείμενο τής μακραίωνης ελληνικής παράδοσης στην στρατιωτική σκέψη και τέχνη. Διακρίνεται όχι μόνον για την φιλολογική, γλωσσολογική, κοινωνιολογική και ιστορική αξία του, αλλά και για τις κατ’ αναλογία πάντοτε επίκαιρες και εμφανώς χρήσιμες γνώσεις που προσεκτικά συγκεντρώνει και διδακτικά παρέχει στους μελετητές, αλλά και τους τυχόν εφαρμοστές της στρατιωτικής σκέψης.

Η ανάδειξη και διάδοση των συγγραμμάτων, που αποτελούν «πηγές» για την μελέτη τής στρατηγικής, όπως το ανά χείρας έργο, αποδεικνύει το εύρος της ελληνικής στρατηγικής σκέψης και τη διασπορά της σε όλο το βάθος του ιστορικού χρόνου, και συμβάλλει σημαντικά στην σύγχρονη αποτελεσματική εξέλιξη τής ίδιας μέσω τής επισήμανσης λησμονημένων πτυχών της που σαφώς χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και φροντίδας. Είναι προφανείς λοιπόν οι λόγος γιατί ως υπεύθυνος της Επώνυμης Έδρας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στις Στρατηγικές Σπουδές – “Θουκυδίδης”, η οποία λειτουργεί στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, πρότεινα τη μετάφραση και έκδοση του συγκεκριμένου έργου.

Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το ΓΕΕΘΑ για την αποδοχή τής πρότασής μου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον μεταφραστή Αθανάσιο Τσακνάκη – του οποίου, σημειωτέον, αποδέχθηκα ορισμένες προτάσεις ως προς την γραφή του κειμένου – για την ένθερμη και επιτυχή προσπάθεια που κατέβαλε, ώστε το νεοελληνικό κείμενο να αποδίδει με ακρίβεια τόσο το περιεχόμενο, όσο και το πνεύμα του βυζαντινού κειμένου. Τέλος, δραττόμενος της ευκαιρίας, θα ήθελα εδώ να αποτυπώσω τις ευχαριστίες μου προς όλο το επιστημονικό δυναμικό της Έδρας, αλλά και προς τα στελέχη του ΓΕΕΘΑ του Β’ Κλάδου/Β2 και της ΑΔΙΣΠΟ, που συνέβαλαν με τις προσπάθειές τους στην επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας της.

Ηλίας Κουσκουβέλης
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016