Δίκαιο Πολέμου

Διδάσκων/ουσα : Κ. Χαΐνογλου, συνδιδασκαλία


Η φύση και η εξέλιξη του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Οι βασικοί κανόνες και η σχέση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου με άλλους κλάδους του Διεθνούς Δικαίου. Μορφές ενόπλων συγκρούσεων. Οι Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1977. Μεταχείριση ατόμων ευρισκομένων στην εξουσία του εχθρού, προστασία αμάχων και εκτός μάχης ευρισκομένων. Προστασία πολιτιστικών αγαθών κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων. Ο ρόλος των προστάτιδων δυνάμεων και το έργο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Εγκλήματα πολέμου και Διεθνή Δικαστήρια.