Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων

Διδάσκων/ουσα : Φ. Μπέλλου


Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη ειδικών θεμάτων στις σύγχρονες Διεθνείς Σχέσεις τα οποία περιστρέφονται γύρω από την έννοια της ασφάλειας αναλύοντας τον πολυσχιδή και σύνθετο πλέον χαρακτήρα της. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται διεθνή φαινόμενα όπως: η εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων, το φαινόμενο δυσλειτουργίας και θεσμικής ευθραυστότητας κρατών, της ναυτιλιακής πειρατείας, του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, της ασφάλειας στο κυβερνοχώρο και την διεθνή τρομοκρατία προκειμένου να εμπλουτιστεί η επιστημονική αναζήτηση γύρω από τις σύγχρονες μορφές διλημμάτων ασφάλειας τα οποία καλούνται τα κράτη να αντιμετωπίσουν. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών αποτελεί συχνά βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής κρατών που δρουν στη βάση της μεγιστοποίησης της ισχύος τους, από τη μια μεριά, αλλά και, της επιδίωξης για μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία, από την άλλη μεριά. Εξετάζονται επίσης μηχανισμοί θεσμικής συνεργασίας κρατών για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων που απειλούν τη διεθνή, την εθνική αλλά και την ανθρώπινη ασφάλεια. Στο μάθημα συνδυάζεται η θεωρητική συζήτηση γύρω από τη διευρυμένη έννοια της ασφάλειας με την πρακτική ανάλυση των σύγχρονων ζητημάτων που προσδίδουν στην έννοια της ασφάλειας τη σύγχρονη πολύ-σύνθετη διάστασή της.