Μεγάλες Δυνάμεις και Διεθνή Υποσυστήματα (Μέση Ανατολή, Αφρική, Ειρηνικός)

Διδάσκων/ουσα : Γ. Σπυρόπουλος


Εξετάζεται το τρίτο επίπεδο ανάλυσης των Διεθνών Σχέσεων, δηλαδή το Διεθνές Σύστημα (μορφολογία του συσχετισμού δυνάμεων, κατηγοριοποίηση, κανόνες λειτουργίας)αφενός και η έμμεση διεθνής ισορροπία που οδηγεί στο λεγόμενο υποσύστημα ή ακόμα υπαγόμενο σύστημα (Μέση Ανατολής, Αφρικής, Ασίας) αφετέρου.