Στρατηγική Ανάλυση

Διδάσκων/ουσα : Η. Κουσκουβέλης, Σ. Λίτσας


Το μάθημα εξετάζει θέματα και έννοιες της στρατηγικής σκέψης, όπως στρατηγική, δόγμα, συμβατικά και διαστημικά οπλικά συστήματα, αποτροπή, έλεγχος των εξολισμών, κ.α. Eστιάζει στο φαινόμενο της κούρσας των εξοπλισμών από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, τα δόγματα και τα επιχειρησιακά σχέδια των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, καθώς και τη σχέση μεταξύ της κούρσας και του ελέγχου των εξοπλισμών. Επίσης, σε συνδυασμό με τη στρατηγική των μικρών κρατών, εξετάζει τα Ελληνικού ενδιαφέροντος σχετικά ζητήματα. Τέλος, παρουσιάζει ζητήματα κλασικής και επιστημονικής στρατηγικής ανάλυσης, μέσα από τη διάσταση της θεωρίας, ως φαινόμενα και ως εμπειρικά σημεία εφαρμογής.