Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

Διδάσκων/ουσα : Ηλίας Κουσκουβέλης


Το μάθημα προσφέρει μία σε βάθος γνώση της Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων. Μέσω των ακαδημαϊκών παραδόσεων και κυρίως της μελέτης κλασσικών και διεθνώς αναγνωρισμένων κειμένων, όπως των Θουκυδίδη, E.H. Carr, H. Morgenthau, H. Bull, M. Wight, K. Waltz, J. Mearsheimer, R. Keohane, παρουσιάζονται οι κυρίαρχες θεωρίες τής Επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων, οι έννοιες, οι αναλύσεις και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αυτές εισάγουν. Στο τέλος του εξαμήνου αναμένεται οι φοιτητές να έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε, αφενός, να ανταποκρίνονται με κριτική ικανότητα στα ερωτήματα και την επιχειρηματολογία της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, αφετέρου δε, να κατανοούν τις μεθοδολογικές, επιστημονικές και πολιτικές παραμέτρους μίας ομάδας σημαντικών θεωρητικών προσεγγίσεων των Διεθνών Σχέσεων.