Θεωρία Πολέμου

Διδάσκων/ουσα : Σ. Λίτσας


Ο πόλεμος, ως φαινόμενο αλλά και διαδικασία πολιτικής εφαρμογής, αποτελεί μια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη αποτύπωση της ανθρωπολογικής, ενδοκρατικής, διακρατικής και συστημικής συνθήκης επηρεασμού της εξέλιξης

της Ιστορίας. Μια αποτύπωση που κάποιοι θεωρητικοί των Διεθνών Σχέσεων την παρουσιάζουν ως έκφανση συστημικής δυσλειτουργίας, άλλοι ως εργαλείο επιβολής της ημέτερης βουλής, στα πλαίσια της πολιτικής ώσμωσης, ενώ τέλος

άλλοι ως το αυταπόδεικτο της ανθρώπινης φύσης που ρέπει προς το σκοτεινό του ασυνειδήτου.

Από τον Όμηρο έως τις ημέρες μας, η θεωρία των Διεθνών Σχέσεων επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο να κατανοήσει και να αναλύσει σε βάθος το φαινόμενο του Πολέμου.

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι ο μεταπτυχιακός φοιτητής να κατανοήσει πλήρως την πολυπλοκότητα των δομών του πολεμικού φαινομένου, να αναλύσει σε βάθος τα δομικά αίτια ανάπτυξης του και τις σύγχρονες εξελικτικές

διαδρομές αυτού σε θεωρητικό και εφαρμοστικό επίπεδο με στόχο και σκοπό να συνδράμει στο μέλλον από όποια θέση ευθύνης κι αν βρίσκεται στη χρονική επιμήκυνση της ειρηνικής περιόδου.