Περιγραφή Τμήματος


Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1990, προσφέρει υψηλού επιπέδου προπτυχιακές αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές και έλαβε υψηλή αξιολόγηση στην τελευταία εξωτερική αξιολόγηση από την Αρχή Διασφάλιση και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει είναι : Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Πολιτική Επιστήμη και Διπλωματία, Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.

Στο Τμήμα ΔΕΣ λειτουργούν το Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων (idea.uom.gr), η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια δραστήρια και αλληλέγγυα ιθαγένεια, η Έδρα Jean Monnet “Νέες διαστάσεις στις Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές”, η Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές-Θουκυδίδης, το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet και το Κέντρο Ευρω- Aσιατικών Μελετών. Επίσης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τμήματος ΔΕΣ εντάσσονται το Μοντέλο Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών ThessisMUN, το Αριστοτέλειο Θερινό Σχολείο και το Χειμερινό Σχολείο ΜΜΕ και Εφαρμοσμένης Πολιτικής. Ακόμη το Τμήμα συμμετέχει σε δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές δράσεις COST.

Οι συνεργασίες του Τμήματος περιλαμβάνουν την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης ενώ κατά καιρούς συνδιοργανώνει ημερίδες, συνέδρια με αντίστοιχα Τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Πρεσβείες και Προξενεία, Ιδρύματα, Υπουργεία και άλλους φορείς. Τέλος, διαθέτει πληθώρα συνεργασιών με αντίστοιχα τμήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο του Erasmus+. Επίσης από το 2015 το Τμήμα συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας.