Πρόγραμμα Σπουδών


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς Σπουδές με τις εξής κατευθύνσεις:

Α) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία

Β) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική