Ακαδημαϊκό Προσωπικό του ΠΜΣ


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος kz at uom.gr 2310-891487
Καρβουναράκης Θεοδόσιος theokar at uom.gr 2310-891497
Κουσκουβέλης Ηλίας iliaskou at uom.gr 2310-891488
Μπιτζένης Αριστείδης bitzenis at uom.gr 2310-891498
Νίκας Χρήστος xnikas at uom.gr 2310-891499
Σπυρόπουλος Γεώργιος spyr at uom.gr 2310-891480
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αναγνωστοπούλου Δέσποινα danag at uom.gr 2310-891442
Λίτσας Σπυρίδων litsas at uom.edu.gr 2310-891496
Παπαδόπουλος Ιωάννης ipapadopoulos at uom.gr 2310-891486
Σκιαδάς Δημήτριος dskiadas at uom.gr 2310-891354
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Βασιλειάδης Νικόλαος vasnik at uom.gr 2310-891494
Κωνσταντινίδης Ιωάννης icons at uom.gr 2310-891495
Μακρής Σπυρίδων smakris at uom.gr 2310-891425
Μπέλλου Φωτεινή fbellou at uom.edu.gr 2310-891479
Μποζίνης Αθανάσιος bozinis at uom.gr 2310-891658
ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Μικέλης Κυριάκος kmikelis at uom.edu.gr 2310-891492
Χαϊνογλου Καλλιόπη chainoglou at uom.gr 2310-891614