Ακαδημαϊκό Προσωπικό του ΠΜΣ


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Κουσκουβέλης Ηλίας iliaskou at uom.gr 2310-891488
Καρβουναράκης Θεοδόσιος theokar at uom.gr 2310-891497
Νίκας Χρήστος xnikas at uom.gr 2310-891499
Σπυρόπουλος Γεώργιος spyr at uom.gr 2310-891480
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Βοσκόπουλος Γεώργιος gvoskop at uom.gr 2310-891445
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος kz at uom.gr 2310-891487
Λίτσας Σπυρίδων litsas at uom.edu.gr 2310-891496
Μπιτζένης Αριστείδης bitzenis at uom.gr 2310-891498
Σκιαδάς Δημήτριος dskiadas at uom.gr 2310-891354
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αναγνωστοπούλου Δέσποινα danag at uom.gr 2310-891442
Κωνσταντινίδης Ιωάννης icons at uom.gr 2310-891495
Μπέλλου Φωτεινή fbellou at uom.gr 2310-891479
Παπαδόπουλος Ιωάννης ipapadopoulos at uom.gr 2310-891486
ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Βασιλειάδης Νικόλαος vasnik at uom.gr 2310-891494
Μακρής Σπυρίδων smakris at uom.gr 2310-891425
Μικέλης Κυριάκος kmikelis at uom.edu.gr 2310891492
Μπουτσιούκη Σοφία sofiab at uom.gr 2310-891402
Χαϊνογλου Καλλιόπη chainoglou at uom.gr 2310-891614