Οι απόφοιτοι για το Μεταπτυχιακό...


Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος ήταν μια πραγματικά μοναδική εμπειρία για μένα. Οι γνώσεις που απέκτησα, η συνεργασία με τους καθηγητές, το επίπεδο των συμμετεχόντων και η παρακολούθηση όλων των πρόσθετων σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων, μου έδωσαν πολύ περισσότερα από όσα περίμενα από ένα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η δυνατότητα να μπορώ να εφαρμόζω θεωρητικά εργαλεία ανάλυσης για να κατανοώ τις κινήσεις των δρώντων του διεθνούς συστήματος, αποδεικνύεται πολύτιμη για την παραγωγή αναλύσεων σε ενεργειακά και χρηματοοικονομικά θέματα που είναι και το πεδίο δραστηριότητας μου.  

Μαθιουλάκης Μιχαήλ, ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Αιτήσεις

Κάντε αίτηση για το ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ