Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


16362042460_e49c9674f4_h

Διανύοντας την έκτη δεκαετία της ζωής του το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η συνέχεια της ιστορικής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, είναι ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που ξεχωρίζει για την ποιότητά του. Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στην κοινωνία, συμβάλλοντας με την έρευνα και τη μετάδοση της γνώσης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν 4 σχολές και 8 τμήματα, 33 μεταπτυχιακά προγράμματα και 31 προγράμματα εξειδίκευσης, ενώ φοιτούν συνολικά 20.234 φοιτητές και 475 φοιτητές από το εξωτερικό.

Παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα είναι το υψηλό επίπεδο  των διδασκόντων, η συμμετοχή τους στην παραγωγή νέας γνώσης με δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους, οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και το εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό. Είμαστε, επίσης, περήφανοι για τις επιτυχίες των φοιτητών και των αποφοίτων μας.  Στην Πανεπιστημιακή μας κοινότητα θέτουμε ως αδιαπραγμάτευτο στόχο την αριστεία.