Γιατί Διεθνείς Σπουδές;


Μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα

  • 2 Κατευθύνσεις:  Ευρωπαϊκές Σπουδές & Διπλωματία και Στρατηγικές Σπουδές & Διεθνής Πολιτική
  • Σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών: 18 Διαφορετικά Μαθήματα Υποχρεωτικά & Επιλογής
  • Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Απαιτούνται 8 Μαθήματα και εκπόνηση και επιτυχής εξέταση Διπλωματικής Εργασίας.  
  • 300 απόφοιτοι που εργάζονται σε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς, το διπλωματικό σώμα, τις ένοπλες δυνάμεις.
  • Ευρύ πεδίο γνώσεων και προοπτικών απασχόλησης. Η κατανόηση του διεθνούς συστήματος, των δυναμικών που αναπτύσσονται στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια, η γνώση της στρατηγικής και της διπλωματίας, των διαπραγματεύσεων, της διαχείρισης κρίσεων, του Δικαίου αποτελούν πλεονεκτήματα για τους αποφοίτους μας στη διεθνή αγορά εργασίας.
  • Υψηλό επίπεδο διδασκόντων και φοιτητών.
  • Καλλιέργεια αναλυτικών και κριτικών ικανοτήτων.
  • Πλούσια βιβλιοθήκη και άριστη υλικοτεχνική υποδομή.
  • Δυνατότητα φοίτησης στο εξωτερικό με συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.
  • Πλούσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων εκτός του Προγράμματος Σπουδών: Ινστιτούτο Διεθνών Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων, Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές- Θουκυδίδης,  Summer & Winter Schools, ημερίδες, διαλέξεις, συνέδρια με διακεκριμένους ομιλητές από τους κλάδους της επιστήμης, της πολιτικής, της οικονομίας, της δημοσιογραφίας, της διπλωματίας, των ενόπλων δυνάμεων.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι πλεονέκτημα,καθώς συνδυάζει διαφορετικά ερευνητικά πεδία. Επιλέγοντας το ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνώριζα ότι το επίπεδο σπουδών θα ήταν υψηλό απαιτώντας θέληση, αφοσίωση και οργάνωση.  Σήμερα, έχοντας λάβει το πτυχίο είμαι ευτυχής που επέλεξα να επενδύσω σε αυτό.

Τελλίδου Αναστασία, ακαδημαϊκό έτος 2014-2015